About ЗБК Балкан АД (Балкан брокер)
ЗБК Балкан АД (Балкан брокер)
ЗБК Балкан АД (Балкан брокер) Silver
Винаги сигурни, винаги защитени
Available from 7:00 PM - 10:00 PM (Europe/Sofia)
Bulgaria

Застрахователен Брокер “БАЛКАН” АД е създаден през 1998 г. 

Към настоящия момент застрахователният брокер извършва мониторинг върху управлението на риска и застрахователните потребности на повече от 15 000 фирми в цялата страна.


Нашите основни приоритети са, свързани с осигуряване на измерими резултати за нашите клиенти: защита на активи, оптимизиране на разходи, добавяне на стойност, практическо решаване на щети.


Застрахователното посредничество на нашата комапния е с фокус върху интересите на клиента.


За всеки от клиентие си, от корпорации до търговски обекти , изготвяме застрахователна програма с възможност за пълна оценка на управлението на риска, оптимизиране на баланса между цена и защита.


Международно застраховане

Застрахователен Брокер Балкан обслужва корпоративните застрахователни програми на дъщерни дружества на международни компании с глобално световно присъствие. Нашите Клиенти са в България, Македония, Албания и Румъния.


Чрез партньорите ни на водещите международни застрахователни пазари осигуряваме застрахователно покритие от водещите международни застрахователни групи.


По този начин на практика осигуряваме застрахователно обслужване в 110 страни на света.


Дейности :


Извършваме цялостно застрахователно обслужване на своите клиенти, което включва:


 • Риск мениджмънт
 • Анализ на риска
 • Анализ на застрахователния интерес на клиента. Изработваме специализирани застрахователни програми за различните индустриални сегменти на бизнеса.
 • Проучване и анализ на застрахователния пазар – изготвяне на оферти.
 • Професионална консултация при избора на най-подходящото предложение.
 • Обслужване на клиентите в случай на настъпване на застрахователно събитие – съдействие при оценка на размера на щетите, тяхното разглеждане и уреждане, подготовка на документите необходими за изплащане на застрахователно обезщетение, съдействие пред застрахователните дружества за приключване на щетите.
 • Заместваме нуждата от собствена структура, занимаващата се с контрола, управлението на рисковете и застраховането на нашите клиенти; както и с администрирането на данни за застраховките
 • Всички настоящи полици се въвеждат в софтуерната програма на брокера с цел следене на падежите и разсрочените плащания; клиентите имат възможност за достъп до програмата.
 • Предлагаме годишен анализ на разходите за застраховане, обсъждаме целесъобразността на застрахователната програма всяка година
 • Осигуряваме съвети, проучване на брокери от страната по отношение на изготвяне на програми за застраховане на Отговорности, международни застрахователни програми , пласиране на бизнес на европейски застрахователни пазари


Нашите предимства


Риск мениджмънт


Балкан подпомага клиентите си в изпълнението на нужните мерки по риск мениджмънт.


Ние се сме фокусирани единствено върху купуването на застрахователно покритие, усилията ни са насочени и към анализ, оценка, финансиране и контрол на риска за всеки клиент. Предлагаме услуги в сферата на риск-мениджмънта


 • Вътрешнофирмен риск инженеринг и съвети за протовипожарното обезопасяване
 • Профилиране на риска
 • Превенция на риска и система за ранно предупреждение
 • Оценка на риска на околната среда
 • Одит на електрическата система и на силовите мощности
 • Договорни инспекции или периодични инспекции, изисквани от закона
 • ИТ сигурност


Международно застраховане


Осигуряването на адекватен анализ на рисковете и в страна, и извън страната, последващото покритие в страни и извън България, е едно от ключовите умения на Балкан брокер. Ние сме единствен член за България на Worldwide Broker Network (WBN), нашите партньори в застрахователното посредничество са брокери в 85 страни. Със над 15 000 служители и премии над 28 милиарда USD, WBN се ранкира между първите 10 застрахователни брокера в света.


Предимствата за Вашия бизнес:


Местен сървиз на едни от най-професионалните брокери в съответните страни, съчетани с глобални предимства на веригата


Застрахователни програми, които изпълняват изискванията на местното законодателство и органи за контрол


Прозрачно и бързо изпълнение на международни застрахователни програми с използване на ИТ платформата на WBN- WBNet


Достъп до международния застрахователен пазар.​