About КЛАНСИ СТЕЙДЖ ЕООД
КЛАНСИ СТЕЙДЖ ЕООД
КЛАНСИ СТЕЙДЖ ЕООД Silver
Отвъд идеята за консултиране
Available from 7:00 PM - 10:00 PM (Europe/Sofia)
Bulgaria

ЗА НАС


CLANCY STAGE е основана през 2014 г. от екип с повече от 15 години консултантски опит. Нашата цел е да подпомагаме развитието на бизнес организациите, за висока продуктивност и устойчивост на отношенията между служителите.


НАШАТА МИСИЯ


Подпомагане на компаниите при разработването и интегрирането на нов отговор на вътрешни и външни промени, с цел бърза експанзия и високи резултати, водещи до по-продуктивна корпоративна среда.


НАШИЯ ПОДХОД


Водени сме от осъзнаването, че във функционирането на компаниите няма случайни процеси, поведения и събития. Ето защо ние се фокусираме върху анализирането на организационната динамика, за да идентифицираме необходимостта и готовността за промяна на индивидуално, екипно и корпоративно ниво.


ЗАЩО "отвъд идеята за консултиране"


Процесите в компаниите, често неосъзнати от ръководството, както и тези във всеки отделен човек, са мощен фактор, който може да доведе до успех и развитие, или обратното - до регрес, загуба на енергия, ресурси и ценни специалисти, а понякога и на цели екипи.


Оптимизирането на бизнес процесите изцяло зависи от готовността и ангажираността на хората в компаниите. Технологиите повишават ефективността, но хората са тези, които използват и прилагат тези нови модели. Всяка съпротива би блокирала всяка иновация и оптимизация на бизнес процесите.


Ето защо консултирането излиза извън рамките на традиционните форми на предлагане на готови решения отвън.