About BNI България
BNI България
BNI България Silver
Даващите печелят - Givers Gain®
Available from 7:00 PM - 10:00 PM (Europe/Sofia)
Bulgaria

Ръст на бизнеса с 20, 30 или 50%?

А защо не и повече? Много от членовете ни успяват!

BNI предоставя на своите членове структурирана и позитивна програма за маркетинг чрез бизнес препоръки – доказано най-ефективния начин за привличане на клиенти.

Маркетинговата програма на BNI е изградена на принципа Givers Gain® - повече печелиш, когато помагаш на другите да печелят.

Членството в BNI дружество е равносилно на търговски екип от 35 и повече професионалисти, който активно и постоянно предлага вашите продукти и/или услуги. От своя страна вие представлявате бизнеса на останалите членове на вашето BNI дружество. Аз ще ти помогна, ти ще ми помогнеш, и всички ще спечелят повече.

Във всяко BNI дружество членува само един представител от всяка специализирана професионална или бизнес област, които изграждат дългосрочни отношения на доверие и споделят идеи, контакти, възможности и най-важното, бизнес препоръки.