About DOT.WON Real Estate
DOT.WON Real Estate
DOT.WON Real Estate Silver
(Дотуон Рийл Естейт) - агенция за недвижими имоти
Available from 7:00 PM - 10:00 PM (Europe/Sofia)
Bulgaria

Използвайки данни за по-големите градове от НСИ, АП, БНБ и др. ние имаме невероятната възможност да даваме стойност с приблизителна точност на прогноза как и къде цените на недвижимите имоти ще падат и ще се покачват. Предоставяме информация „как се движат цените на жилищата“, „какви са средните офертни цени на апартаментите“, „какви са средните обявени наеми на апартаментите“, „каква е възвращаемостта от апартамент“ „каква е средната работна заплата“, „колко кв.м. можеш да си купиш с една средна месечна заплата“, „колко сделки се случват на пазара“, „какво е съотношението наем/ипотечна вноска“, „колко са новите вписани ипотеки“, „какви са лихвите по ипотечните заеми“, „колко сгради са получили разрешение за строеж“, „колко нови жилища са въведени в експлоатация“, „колко са новоизлезлите жилища“.


Всичко това ние предоставяме безплатно.


Търсим контакти на: когото му предстои продажба или покупка на недвижим имот – ние можем да съдействаме. Във вашата сфера на влияние ако има инвеститори, които търсят да закупят проекти над 3,5,10, 20млн лева, в т.ч. хотели, посолства, ваканционни комплекси, ВЕЦ-ове, заводи – бихме им били полезни