Other exhibitors
About ЗБКБалкан АД (Балкан брокер)
ЗБКБалкан АД (Балкан брокер)
ЗБКБалкан АД (Балкан брокер) Silver
Винаги сигурни, винаги защитени
Available from 6:00 PM - 10:00 PM (Europe/Sofia)
Bulgaria

Застрахователен Брокер “БАЛКАН” АД е създаден през 1998 г.

Към настоящия момент застрахователният брокер извършва мониторинг върху управлението на риска и застрахователните потребности на повече от 15 000 фирми в цялата страна.

Нашите основни приоритети са, свързани с осигуряване на измерими резултати за нашите клиенти: защита на активи, оптимизиране на разходи, добавяне на стойност, практическо решаване на щети.

Застрахователното посредничество на нашата комапния е с фокус върху интересите на клиента.