Other exhibitors
About Адвокатско дружество “Бързашка, Ангелова, Димитрова”
Адвокатско дружество “Бързашка, Ангелова, Димитрова”
Адвокатско дружество “Бързашка, Ангелова, Димитрова” Silver
Адвокатско дружество
Available from 8:00 AM - 6:00 PM (Europe/Sofia)
Bulgaria

Адвокатско дружество „Бързашка, Ангелова, Димитрова“ е посветено на индивидуалните потребности на своите клиенти, които обслужваме с професионализъм, отдаденост и лично отношение. Екипът ни работи съвместно в различни формати повече от десетилетие.

Акцент в професионалния ни профил са застрахователното право, комплексното обслужване на корпоративни клиенти, защитата на земеделските производители в отношенията им с компетентните държавни институции. На тези правни сфери е посветена голяма част от

професионалния ни път.

Като екип с дългогодишен опит, ние предлагаме правни услуги и в редица други области на търговското, гражданското, трудовото, административното, данъчното право, правото на Европейския съюз и международното частно право.

Предоставяме услугите си на български, английски или немски език.