Other exhibitors
About ТРЕИНСОФТ ЕООД
ТРЕИНСОФТ ЕООД
ТРЕИНСОФТ ЕООД Silver
Център за професионално обученив
Available from 6:00 PM - 9:00 PM (Europe/Sofia)
Bulgaria

ТреинСофт помага на фирми, чиято дейност генерира поток от информация, която събират и обработват чрез системи (СРМ, ЕRP, Excel и/или други), и имат затруднения с анализа и представянето на информацията от числа в ясен табличен, структуриран вид. За тях провеждаме фирмени обучения и реализираме експертни решения.


Ние обучаваме екипите бързо и точно да обработват информацията, която събират, като прилагат най-новите функционалности за анализ и визуализиране на данни.


В резултат мениджърите по всяко време разполагат с ясна картина за дейността на фирмата по различни направления: продажби, маркетинг, човешки ресурс, приходи по продукти и др.


Предоставяме решения по конкретни казуси с кратко обучение за поддръжка. 


Това, което отличава нашата услуга от тази на други предоставящи обучение и експертни решения, е че прилагаме системата ЯСНО С ЕКСЕЛ. Това е система от три стъпки: диагностика, обучение и внедряване на експертни решения за поддържане на яснота на данните от бизнеса.


Така фирмите постигат в кратко време точна картина с отчети, анализи и диаграми на своя бизнес и взимат аргументирани решения за постигане на траен успех.


Научете повече, като се свържете с нас!